DK Camping Club

DKCC

25 år

 

 

Arrangementer Kreds 1, Nord- og Midtjylland
2015

 

Sommertræf

5. Juni til 7 juni 2015

Saksild Strand Camping  Kystvejen 5, 8300 Odder

 

Program:

Fredag d 5. juni 2015 ankomst

Lørdag d 6. juni 2015

Kl. 10.30 standerhejsning kl. 10.30

Fællesspisning tidspunkt aftales ved standerhejsningen

Søndag d 7. juni 2015

Kl. 10.30 standerstrygning - farvel og tak for denne gang

 

Tilmelding senest d. 29 maj 2015, til Anders O. Sørensen tlf. 61677286  eller til mail: kreds1@dkcampingclub.dk

 

_______

 

Kredsmøde d. 4. September til 6. September 2015

Holdes på

Østerhurup Camping, Kystvejen 70, Øster Hurup, 9560 Hadsund

 

Kredsmødet holdes på Østerhurup Camping d 4. september - 6. september 2015 Sidste tilmelding til mig senest d 30. august 2015

 

Program:

Ankomst

Fredag d 4. september 2015

 

Lørdag  d. 5. september 2015

 Kl. 10.30  Standerhejsning

 

 Kl. 14.00  Kredsmøde

Dagsorden iflg. Vedtægter

 

Punkt 1     Valg af dirigent

Punkt 2     Valg af stemmetællere

Punkt 3     Kredsens beretning

Punkt 4     Kredsens regnskab

Punkt 5     Indkomne forslag

Punkt 6     Valg af bestyrelse

             Bestyrelsesformand Anders O. Sørensen er på valg (modtager genvalg)

             Suppleanter Frank Pedersen  og Lene Sørensen

Punkt 7     Eventuelt

 

Tidspunkt for  Fællesspisning lørdag aften aftales efter kredsmødet

 

Søndag d. 6. september 2015

 Kl. 10.30  Standerstrygning

 

Tilmelding senest d. 30. august 2015, til Anders O. Sørensen tlf. 61677286  eller til mail: kreds1@dkcampingclub.dk